Інвесторам

Звітність

Інформація для акціонерів:

З метою реалізації права акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності в її отриманні акціонерами та іншими заінтересованими особами, ПАТ "Турбоатом" використовує такі засоби інформації:

  • надання документарної інформації для ознайомлення за місцем розташування Товариства, телефон для довідок: (057) 349-23-69;
  • розкриття інформації через засоби масової інформації;
  • інформування через мережу Інтернет;
  • інформування через публічні виступи, а також під час зустрічей посадових осіб товариства з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

Товариство згідно чинного законодавства щорічно публікує звітність в офіційному друкованому виданні, а саме за 2007-2015 роки – у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (№ 80 від 24.04.2008 р., № 79 від 29.04.2009 р., № 76 від 27.04.2010 р., № 79 від 28.04.2011 р., № 79 від 26.04.2012 р., № 81 від 26.04.2013 р., № 81 від 29.04.2014 р., № 81 від 29.04.2015 р., № 83 від 29.04.2016 р.), також річну та щоквартальну інформацію за період 2007-2015 роки та щоквартальну інформацію за 2016 рік було розміщено на Web-сайті www.stockmarket.gov.ua.


Органи управління

Збори акціонерів

Підсумки голосування

Дивіденди

Оголошення

Статутні документи

Заявка для Инвесторов