Система менеджменту якості

На підприємстві розроблена і впроваджена Система менеджменту якості. Діє основний документ Системи менеджменту якості - "Керівництво по Cистеме менеджменту якості ПАТ "ТУРБОАТОМ", розроблене відповідно до вимог Міжнародного Стандарту ISO 9001:2008 та ідентичного йому Національного Стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009.

Вищим Керівництвом ПАТ "ТУРБОАТОМ" постійно вдосконалює діяльність в області менеджменту якості на основі вимог, встановлених міжнародними стандартами серії ISO 9000, постійно дбає про забезпечення умов для ефективної роботи співробітників, їх навчання, стимулювання ініціативи та професійного зростання.

Щорічно Вищим Керівництвом підприємства проводиться аналіз Системи менеджменту якості та підтверджується незалежним органом по сертифікації її результативність.

Система менеджменту якості ПАТ "ТУРБОАТОМ" документально оформлена і має Сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 9001: 2008:

  • Сертифікат № QEC 27079
  • Дата видачі: 04 листопада 2015 р.
  • Закінчення строку дії 14 вересня 2018 р.
  • Сертифікат виданий австралійською компанією SAI GLOBAL

Реєстрація Системи менеджменту якості ПАТ "ТУРБОАТОМ" на відповідність ISO 9001: 2008 продовжено за результатами ресертифікаційного аудиту, проведеного незалежною австралійською компанією SAI GLOBAL 05-09 жовтня 2015 р.

Компанія SAI GLOBAL має акредитацію в Американському національному інституті по стандартизації США (ANAB) і в багатьох національних організаціях по стандартизації інших країн.

Первинний аудит на ПАТ "ТУРБОАТОМ" проходив в 1996 році, і вже на протязі 19 років підприємство підтверджує відповідність Системи менеджменту якості вимогам Міжнародного Стандарту ISO 9001.

У сферу сертифікації входять: проектування, розробка, виробництво, шефнагляд за монтажем та технічне обслуговування: установок паротурбінних і парогазових стаціонарних, гідравлічних турбін, передтурбінних затворів, підігрівачів, тягодутьевих машин, конденсаторів для парових турбін і ежекторів.

Наявність у ПАТ "ТУРБОАТОМ" Сертифікату відповідності, виданого незалежною австралійською компанією SAI GLOBAL дає можливість на рівних конкурувати з провідними виробниками турбобудівних обладнання в світі, брати участь в торгах і вигравати тендери.

Повернутися назад