Навчання кадрів

У ПАТ "Турбоатом" навчання персоналу організоване відповідно до стандарту підприємства "Організація професійного навчання кадрів", положенням "Про професійне навчання кадрів на виробництві", планом підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, розробленому відповідно до виробничої потреби у кваліфікованих кадрах і затвердженому наказом генерального директора.

Професійне навчання працівників підприємства носить безперервний характер і проводиться упродовж усієї їх трудової діяльності з метою розширення і поглиблення їх знань, умінь і навичок згідно з вимогами виробництва.

Роботу по професійному навчанню кадрів у ПАТ "Турбоатом" організовує і проводить спільно з підрозділами відповідно до вимог нормативних актів у сфері освіти і праці відділ навчання і розвитку управління по роботі з персоналом.

Щорічно на підприємстві навчається 250 - 300 робітників з різних професій. Особлива увага приділяється підготовці робітників, які задіяні у виготовленні і контролі сертифікованої продукції: токарів, токарів-розточувальників, токарів-карусельників, фрезерувальників, електрозварників, дефектоскопістів, контролерів ВТК.

За три місяці 2017 р. по таких професіях було підготовлено 32 чол., у тому числі верстатників - 5 чол.

Кожен працівник підприємства один раз на 5 років, а працівники, які беруть участь у виробництві сертифікованої продукції : верстатники, електрозварники, дефектоскопісти, контролери ВТК і термісти, один раз на 3 роки навчаються на різних курсах підвищення кваліфікації.

За три місяці 2017 р. підвищили кваліфікацію 195 чол. (робітників - 89 чол., службовців - 106 чол.). Також підвищують свій технічний рівень молоді працівники підприємства, навчаючись без відриву від роботи у вищих навчальних закладах. На сьогодні у ВНЗ навчається 166 чол.

З метою підготовки робочих кадрів ПАТ "Турбоатом" співпрацює з обласним центром зайнятості, укладені угоді з Харківським центром професійно-технічної освіти держаної службі зайнятості про проходження виробничої практики.

Повернутися назад