Кадрова політика

В основу розвитку ПАТ "Турбоатом" покладена продумана стратегія і ефективне використання наявних на підприємстві ресурсів. Передусім, це людські ресурси, оскільки саме вони забезпечують потенціал будь-якого виробництва. Кадрова політика спрямована на реалізацію нової концепції управління персоналом, яка дозволяє зберегти та залучати на підприємство висококваліфікованих робітників та інженерно-технічних фахівців.

З метою подальшого підвищення ефективності роботи з персоналом розроблені Заходи щодо вдосконалення роботи з персоналом, закріпленню робочих і молодих фахівців на виробництві. Виконання заходів забезпечить професійну придатність, комплексну систему ефективності персоналу і створення механізму управління. Визначені методи їх реалізації і відповідальні за виконання. На перше місце поставлена повага до кожного працівника.

У заходи входить система підбору, навчання, перекваліфікації і адаптації персоналу.

ПАТ "Турбоатом" співпрацює з базовими вищими навчальними закладами:

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Українська інженерно-педагогічна академія; Національний аерокосмічний університет "ХАІ";
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Національний університет "Юридична академія України";
  • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; 
  • Харківський національний економічний університет; Харківський гуманітарний університет "Народна Українська академія";
  • Харківська національна академія міського господарства;
  • Харківський машинобудівний коледж;
  • Харківський механічний технікум ім. О.О. Морозова;
  • Центри професійно – технічної освіти № 1, № 2, № 3; ВПУ № 6 та інші.

Повернутися назад